کلاس های آموزشی بورس کالا با همکاری شرکت زرین زعفران مشرق زمین با حضور مدرس جناب مهندس آراسته در شهرستان های تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات و رشتخوار با محوریت راه اندازی قراردادهای اختیار معامله در اول اسفند 1397برگزار گردید