اولین جلسه از دوره جامع آموزش بورس در سالن همایشهای دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه برگزار گردید