معرفی اعضای هیئت مدیره

غلامرضا کریمی

سمت:عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

رشته فعالیت :تولید پسته ارگانیک

تولید کننده برتر محصول ارگانیک پسته در سال های 1391-1395

تحصیلات :کارشناس ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

سابقه فعالیت :35 سال

مسعود صباغ زاده

سمت:سمت: عضو و رئیس هیئت مدیره

رشته فعالیت :بازرگانی و صادرات زعفران

صادرکننده نمونه سال 1393-1395

تحصیلات :کارشناس مدیریت بازرگانی

سابقه فعالیت :20 سال

احمد بلبل تربتی

سمت:عضو هیئت مدیره

رشته فعالیت :بازرگانی و صادرات زعفران

صادرکننده نمونه سال 1393-1395

بازرگانی

منوچهر مالکی

سمت:عضو هیئت مدیره

مدرس دانشگاه، کشاورز نمونه کشوری ( زعفران کار ) ، تولید کننده محصول ارگانیک زعفران میانگین تولید در هر هکتار زعفران 10kg/he

تحصیلات :کارشناس آبیاری و زه کشی

سابقه فعالیت :35 سال

علیرضا جعفری

سمت:عضو هیئت مدیره

کشاورز نمونه دشت رخ تربت حیدریه، تولید کننده محصولات ارگانیک

تحصیلات :کارشناسی آبیاری

سابقه فعالیت :20 سال