مجمع شرکت زرین زعفران در تاریخ 1397/2/20 در مکان شرکت به آدرس تربت حیدریه-خیابان فردوسی شمالی 31- پلاک 9-ساختمان امید با حضور اکثریت سهامداران برگزار گردید