خشکاندن کلاله های زعفران

1.کلاله های مرطوب زعفران پس از مرحله جداسازی باید بلافاصله به مرحله خشک کردن منتقل شوند.
2.پس از اینکه حدودا 150تا 200 گرم زعفران تر در ظرف مخصوص جمع آوری شد ،بلافاصله آن ها را با ضخامت حدود 2 سانتی متر ، بر روی توری های مخصوص پهن کنید. حداکثر زمان خشک کردن 6 ساعت پس از جداسازی است . ( انباشتگی کلاله های مرطوب بر روی هم باعث رشد قارچ های میکروبی و تیره شدن زعفران نهایی خواهد شد.) لذا باید کلاله ها به سرعت بر روی توری های مخصوص خشک کردن پهن کرد.
3. در هنگام خشک کردن زعفران به نکات زیر توجه کنید :
الف. توری ها در یک اطاق تمیز و مجهز به سیستم گرمایشی با دمای حدود 70 درجه سانتی گراد و رطوبت 6تا 7 درصد قرار داده شود.همچنین وجود فن یا پنکه یا یک هواکش کوچک در این اطاق به خروج رطوبت از محیط و کوتاه شدن زمان خشک کردن کمک می کند.
ب. از دست دادن و زیر و رو کردن زعفران در حال خشک شدن جدا خودداری کنید.
ج.زعفران خشک شده را به آرامی روی پارچه تمیز و سفید بریزید تا خنک شود و سپس به ظرف مخصوص نگهداری منتقل کنید.

© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR