تجارت خارجی زعفران با بورس کالای بین المللی

بورس کالا به‌صورت طبیعی باعث شفاف شدن قیمت‌ها می‌شود؛ چراکه قیمت ها در بورس به‌صورت روزانه و لحظه‌ای مشخص می‌گردد. همین امر کمک بزرگی به بحث شفافیت قیمت ها در بخش کشاورزی می‌کند و موجب اطلاع کشاورزان از قیمت‌های واقعی می‌شود. از طرفی معاملات زعفران در بورس کالا سبب لزوم رعایت استانداردهای بورس است که این بستر در کاهش صادرات محصول بی‌کیفیت نیز تأثیرگذار است.


© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR