برگزاری همایش رایگان سرمایه گذاری در بورس در محل دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

Read more

برگزاری سمینار دکتر حسن اشک تراپ با موضوع اثرات زعفران بر بیماری های گوارشی

Read more

برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان های رشتخوار ،مه ولات ،تربت حیدریه ،زاوه

Read more

افتتاح آزمایشگاه شرکت زرین زعفران مشرق زمین

Read more