اخذ مجوز پایانه صادراتی

در حال حاضر مراحل عقد قرارداد واگذاری زمین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی تربت حیدریه ...

Read more

انتخاب شرکت بعنوان مجری طرح منطقه ویژه اقتصادی کشاورزی

Read more

آغاز معاملات آتی زعفران

با قراردادهای آتی پوشش ریسک انجام می شود ، این کاهش ریسک کمک میکند به توسعه بازار جهت سلیقه های مختلف و این باعث می شود ...

Read more

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی

Read more

بازدید مهندس مزروعی

Read more

بازدید فرماندار محترم جناب رستمی

Read more

بازدید پروفسور مین

Read more

بازدید اقای برابری از انبار بتکا

Read more

حضور در سومین نمایشگاه بورس ،بانک ،فرصت های سرمایه گذاری

Read more