• قیمت نگین 9808 زرین در روز چهارشنبه با صف خرید در قیمت 153884 بسته شد ،قیمت نگین در عرض 10روز گذشته از 12 میلیون به حدود 16 میلیون رسیده است و قیمت پوشال نیز در انتهای روز با صف خرید در قیمت 12100بسته شد.پوشال از تعطیلات عید نوروز که حدود 7700 بود تا اکنون بسیار رشد خوبی را تجربه نموده است
  • لینک نماد نگین لینک نماد پوشال

  • بازار آتی نیز همچون گواهی سبز پوش و سررسید آتی تیرماه با صف خرید در قیمت 18200 بسته شد.شایان ذکر است آتی اردیبهشت روز یکشنبه 22 اردیبهشت آخرین روز معاملاتی خود را در پیش دارد.
  • لینک قراردادهای آتی

  • قراردادهای اختیار معامله جدید با قیمت اعمال 14 و 15 و 16 از روز سه شنبه 24 اردیبهشت آغاز به کار میکند
  • لینک قراردادهای اختیار

  • در زعفران 4 انبار مورد تائید بورسی وجود دارد :1-انبار زرین زعفران مشرق زمین ،2-انبار تعاونی روستایی 3- انبار نوین زعفران 4-انبار مصطفوی