زرین زعفران مشرق زمین

شرکت زرین زعفران مشرق زمین با هدف حمایت از تولیدکنندگان زعفران ایرانی وارتقاء هر چه بیشتر کیفیت زعفران ایران به منظور رضایتمندی مشتریان شکل گرفته است که کشاورزان و دست‌اندرکاران فرآوری زعفران ، هسته‌ی اصلی سهامداران را تشکیل می دهند. معرفی زعفران تربت حیدریه در سطح کشور و جهان از طریق بورس یکی از اقدامات حائز اهمیت و ضروری بوده است که برای اولین بار در کشور توسط شرکت زرین زعفران مشرق زمین و با درج چند نماد برای زعفران صورت گرفت. ورود زعفران به بورس باعث بهبود کیفیت زعفران تولیدی، شفافیت قیمت و معرفی آن به دنیا به نام ایران می‌گردد .بورس آتی زعفران برای اولین بار در جهان در تربت حیدریه و در شرکت زرین زعفران مشرق زمین افتتاح گردید که حجم مبادلات و معاملات آن در روز، خیره‌کننده است. بورس شرایطی را ایجاب می‌نماید که زعفران‌کاران در چهارچوب آن در تمام مراحل تولید زعفران اعم از کاشت ، داشت ، برداشت ، پاک‌کردن و خشک کردن، استانداردها را رعایت کنند و موجب اعتماد جهانیان به برند زعفران ایرانی شوند.

051-52245888

خراسان رضوی، تربت حیدریه

خیابان فردوسی شمالی 31، ساختمان امید، ،پلاک 7

© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR