هیأت مدیره

محسن شرکت

محسن شرکت

سمت: عضو هیأت‌مدیره
سابقه فعالیت: 20 سال
رشته فعالیت: کشاورز پیشرو و برتر در زمینه تولید انواع محصولات کشاورزی شامل چغندر ، سیب زمینی ، زعفران و … و همچنین تولید کننده بذور گندم ، جو و سیب زمینی

جلال ناصری

سمت: عضو هیأت‌مدیره
سابقه فعالیت: ... سال
رشته فعالیت: ...
منوچهر مالکی

منوچهر مالکی

سمت: عضو هیأت‌مدیره

تحصیلات: کارشناسی آبیاری و زهکشی

سابقه فعالیت: 35 سال

 رشته فعالیت: کشاورز نمونه‌ی کشوری، تولیدکننده‌ی محصول ارگانیک زعفران با میانگین تولید 27 کیلو گرم در هر هکتار

محمود انتظاری

محمود انتظاری

سمت:  عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل

رشته فعالیت: بازرگانی و صادرات زعفران

صادرکننده‌ی نمونه‌ی سال 1395-1391

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سابقه فعالیت: 25 سال

غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی

سمت: عضو و رئیس هیأت‌مدیره 

رشته فعالیت: تولید پسته‌‌ی ارگانیک

تولیدکننده‌ی برتر محصول ارگانیک پسته در سال های 1395-1391

تحصیلات: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

سابقه فعالیت: 35 سال

© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR