تجارت خارجی زعفران با بورس کالای بین المللی

بورس کالا به‌صورت طبیعی باعث شفاف شدن قیمت‌ها می‌شود؛ چراکه قیمت ها در بورس به‌صورت روزانه و لحظه‌ای مشخص می‌گردد. همین امر کمک بزرگی به بحث شفافیت قیمت ها در بخش کشاورزی می‌کند و موجب اطلاع کشاورزان از قیمت‌های واقعی می‌شود. از طرفی معاملات زعفران در بورس کالا سبب لزوم رعایت استانداردهای بورس است که این بستر در کاهش صادرات محصول بی‌کیفیت نیز تأثیرگذار است.


شرکت زرین زعفران مشرق زمین (سهامی خاص) درنظر دارد تعداد 20،000 سهم عادی که ارزش اسمی آن 1،000،000 ريال می باشد را براساس قیمت کارشناسی پایه به صورت نقد به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.


© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR